Политика за опазване на личните данни

I. Встъпление
1. Ние от SriChinmoyBooks.bg държим нашите лични данни да са добре защитени и информацията за това, което мислим, търсим, правим и потребяваме да е наша собственост и под наш контрол. По тази причина ние се грижим за Вашите лични данни, така както очакваме другите да се грижат за нашите!
2. С употребата на сайта SriChinmoyBooks.bg, както и на страниците ни в социалните мрежи е възможно да споделяте лични данни. В настоящата политика са описани правата и възможностите Ви за управлението им.
3. Поради огромния обем данни, с които един онлайн бизнес борави е възможно не всички казуси да са описани в настоящата политика. В случай на възникване на такива - те ще бъдат решавани с приоритет на Вашия интерес.
4. Ще се стараем настоящите политики да бъдат поддържани кратки и разбираеми. За да не се изгубите в огромно количество текст, всички данни, които събираме ще бъдат описвани с момента на предоставянето им. Така при нужда от детайлна информация, можете да направите справка с конкретния интерфейс на сайта.
5. Не на последно място ние оценяваме доверието което ни давате, използвайки услугите на SriChinmoyBooks.bg, затова правим всичко възможно да предоставим най-добрата защита на личните Ви данни. Ако имате коментари и препоръки, моля свържете се с нас!
II. Какви лични данни събираме и с каква цел
1. Данни събирани за потребители посещаващи SriChinmoyBooks.bg:
а. Информация за софтуера и устройството, с които се посещава сайта.
б. Информация за IP адреса, местоположението, скоростта на връзката и доставчика на интернет услугата.
в. Информация относно посещенията на сайта.
г. Съгласие за употребата на бисквитки.
2. Данни за потребители публикуващи информация на сайта:
а. Име/интернет псевдоним.
б. E-mail адрес.
в. Споделените мнения и оценки за продуктите.
3. Данни събирани за потребители пазаруващи в SriChinmoyBooks.bg:
а. Потребителска регистрация - това са данните, с които правите поръчки и управлявате акаунта си в SriChinmoyBooks.bg.
б. Псевдо потребителска регистрация - това са данните, с които правите поръчка, ако не създадете акаунт в SriChinmoyBooks.bg.
в. Адреси за доставка - при създаването на нормална или псевдо регистрация събираме информация относно адреса за доставка на желаните продукти. При множество поръчки е възможно да въведете/съберем повече от един адрес за доставка.
г. Покупки - това са данните за всяка отделна покупка(поръчка) и съдържащите се продукти в нея.
д. Информация относно изпълненито на поръчките.
е. Информация за започнатите, но незавършени поръчки.
ж. Съгласие за употребата на адресните Ви данни (e-mail, пощенски адрес и телефон) за маркетингови цели.
III. Споделяне на личните Ви данни с други лица
1. Споделяме данните, събирани за потребителите посещаващи SriChinmoyBooks.bg, с други администратори на лични данни, предоставящи:
а. Услуги за статистика и анализ на посещенията на сайта.
б. Маркетингови услуги от типа ремаркетинг, ретаргетинг и подобни.
в. Услуги в групата на социалните мрежи.
2. Споделяме данните, събирани за потребители публикуващи информация на сайта - виж т.1.
3. Споделяме данните, събирани за потребители пазаруващи в SriChinmoyBooks.bg, с други администратори на лични данни, предоставящи:
а. Куриерски услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в SriChinmoyBooks.bg.
б. Разплащателни услуги по отношение на изпълнението на конкретните поръчки в SriChinmoyBooks.bg.
в. Подизпълнители и доставчици, когато е необходимо персонализиране на поръчаните продукти.
4. Всички събрани лични данни, се предоставят на правозащитните органи, при основателни съмнения за извършени злоупотреби и престъпления.
IV. Как защитаваме личните Ви данни
1. Ние се стремим да опазим напълно Вашите лични данни. Прилагаме възможно най-добрите технологични и организационни практики в опазването им. Въпреки това осъзнаваме, че никоя система не е на 100% гарантирана. В случай на съмнение относно пробив в сигурността на данните Ви, моля свържете се с нас!
2. С цел по-добра защита да данните Ви, ги запазваме само докато са необходими за изпълнението на поръчките Ви и функционалностите на SriChinmoyBooks.bg.
V. Вашите права по отношение на личните Ви данни
1. Имате всички права, осигурени от приложимото законодателство, след еднозначна идентификация, в това число и:
а. Да получите справка за всички лични данни, съхранявани за Вас.
б. Личните Ви данни да бъдат унищожени, веднага след отпадане на законовите и лигитимните основания за съхранението им.
VI. Как да се свържете с нас по отношение на личните Ви данни
За всички въпроси и желания относно личните Ви данни се свържете с нас на e-mail privacy@SriChinmoyBooks.bg - а ние ще ги удоволетворим по възможно най-добрия начин!
Последна актуализация на 09.01.2021г.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram